Hlavicka

EU


Podnikatelský inkubátor ve Fulneku
Podnikatelský inkubátor (PI) se nachází v areálu průmyslové zóny ve Fulneku, Jerlochovicích. Jedná se o bývalé objekty zemědělského družstva, které byly několik let bez jakéhokoliv využití. Společnost RVP Invest, a.s. tento areál odkoupila v roce 2002, investuje do rekonstrukce a postupně navrací jednotlivé objekty do produkční sféry.
Základním posláním PI bude vytvoření podmínek pro vznik a rozvoj malého a středního podnikání v oblasti Fulnecka a Oderska. Ve své činnosti bude PI využívat výsledků vědecké činnosti partnerské Vysoké školy podnikání, a.s. v Ostravě a praktických zkušeností Vědecko technologického parku Dakol, Petrovice u Karviné. Samozřejmostí bude úzká spolupráce s podnikatelskou sférou, místní komunální sférou a dalšími institucemi, zejména s Úřadem práce v Novém Jičíně. Cílem je vytvoření interaktivního pracoviště, které vytvoří podmínky pro požadavky praxe a zároveň nabídne, bude popularizovat a prosazovat nové přístupy vycházející z vědeckého a aplikovaného výzkumu a vývoje.

Podnikatelský inkubátor ve Fulneku Podnikatelský inkubátor ve Fulneku

1. Etapa
Realizací záměru vzniklo 2500 m2 využitelných ploch výrobně administrativního charakteru, ze kterých bude určeno minimálně 2200 m2 k pronájmu a 250 m2 režijních prostor, ve kterých budou realizovány služby klientům. Podle charakteru činnosti budoucích klientů a jejich požadavků na velikost prostorů počítáme s umístněním 8-15 firem. Do užívání předáno v prosinci 2007. Podpořeno 2 programy OPPP-Rozvoj.

Podnikatelský inkubátor ve Fulneku


2. Etapa
V průběhu r. 2009-2010 byly rekontruovány další 2 objekty, které rozšířili plochu podnikatelského inkubátoru o dalších 1500m2. Do užívání byly předány v červnu 2010. Podpořeno 2 programy OPPP-Rozvoj.

Poskytované služby:
 • pronájem prostor k podnikání
 • poradenská podpora inkubovaných firem (ekonomické, finanční a organizační poradenství, zdroje k financování podnikání)
 • možnosti k pořádání školení a kurzů
 • technické zázemí pro metrologii
 • zprostředkování odborných konzultací u partnerů projektu
 • zázemí pro administrativní podporu
 • možnost vedení účetnictví, daňové evidence
 • technologický transfer v ČR
 • účast na konferencích a výstavách
 • pořádání kooperačních burz
 • napojení na vědeckou činnost vysoké školy

Partneři projektu:

Vědecko technologický park DAKOL,
Petrovice u Karviné

DAKOL

Vysoká škola podnikání v Ostravě
VŠB